Vetmeeting

               


Doprovodný program


Předkongresový den 27.09.2019

Workshop koňské sekce – Dry labs s Prof. Andy Durhamem a Dr. Katleen Vanschandevijl: konzultace nejasných případů českých koňských praktiků s tekutým občerstvením

U kulatého stolu se budou probírat případy posluchačů, se kterými se ve vlastní praxi setkali. Tímto bychom Vás chtěli vyzvat k přípravě a prezentaci vlastních případů, které Vám nebyly jasné anebo které jste vyřešili a Vaše poznatky tak pomohou Vašim kolegům. Oba přednášející pracují na soukromých klinikách a věřím tomu, že svým praktickým věcným přístupem pomohou k řešení stávajících i budoucích komplikovaných případů. Doporučená délka prezentace případů je cca 5-15 min.

Konverzace bude probíhat v anglickém jazyce, ale připomínáme přítomnost tekutého občerstvení na odstranění eventuálních jazykových a jiných bariér. Prosím, v případě zájmu o prezentaci vlastních případů nahlaste jejich počet a délku na následující emailovou adresu (vendula.jandova@klinikahm.cz) do 31.8. 2019.

Program koňské sekce

Přednášející:

Prof. Andy Durham BSc. BVSc. CertEP. DEIM. DipECEIM (UK)

Dr. Kathleen Vanschandevijl, Dip. ECEIM

12:30 - 13:00

Prezence účastníků

13:00 - 18:00

Workshop

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování: 30 kreditů


Curriculum vitae

Dr. Vanschandevilj, Dip. ECEIM

Dr. Vanschandevilj, Dip. ECEIM,

pracuje na soukromé koňské klinice de Bosdreef v Belgii, kde se soustřeďují sportovní koně té nejvyšší úrovně. Spinální ataxie patří k častým problémům teplokrevných koní a věřím, že její zkušenosti s diagnostikou a řešením tohoto onemocnění budou pro nás velkým přínosem.


Prof. Durham BSc BVSc CertEP DEIM DipECEIM MRCVS

Prof. Durham BSc BVSc CertEP DEIM DipECEIM MRCVS (Liphook equine clinic, UK)

již na Seči přednášel na téma Geriatrický pacient. Prof. Durham se na svém pracovišti specializuje na interní medicínu koní a je také vedoucím diagnostické laboratoře. Je světově uznávaným klinikem a jeho přednášky a publikace jsou odbornou veřejností velmi ceněny. Je pro nás ctí, že naše pozvání přijal a je ochoten se s námi již podruhé podělit o své zkušenosti.


Praktický workshop pro začínající veterináře

Téma: Komunikace s majiteli zvířat

Přednáší: MVDr. Zuzana Svobodová

Umět správně komunikovat rozhodně neznamená jen "být na majitele milý". Komunikace je velmi důležitou součástí našich klinických schopností. Jejímu umění se lze naučit a v průběhu života jej zdokonalovat. Díky tréninku se posuneme z úrovně "vím, co chci a musím majiteli sdělit" na úroveň umění toho, "jak majiteli danou informaci sdělit co nejlépe ".

Přijďte si prakticky, "nanečisto" a zábavně vyzkoušet:

Jak správně a srozumitelně vysvětlovat diagnostické a terapeutické postupy, které zaručí dobrou compliance majitele?

Komunikace v praxi

Jak zvládat stížnost "Je to drahé!"

Jak zvládat rozčilené, nespokojené majitele?

Jak zvládat stížnost po telefonu?

Jak reagovat na negativní komentáře/hodnocení na sociálních sítích?

Jak bez ostychu nabízet preventivní, wellness a nadstandartní služby a produkty majitelům?

Jak si poradit s Dr. Googlem?

Jak zvládat "speciální" přání majitelů?

Jak to budeme dělat?

Budeme hrát hru na veterináře a majitele s proškolenými "herci", kteří budou hrát různé typy "nesnadných" veterinárních klientů. Budete si moct vyzkoušet, jak dobře zvládat komunikaci s majiteli zvířat podle předem nastavených pravidel:

• Připravené scénáře, práce ve skupinkách

• Prezentace rozhovoru před ostatními

• Dohled "kouče" na komunikaci

• Společné zhodnocení verbálních i neverbálních aspektů rozhovoru, návrhy na zlepšení, zpětná vazba

Těšíme se na setkání s Vámi!

Jménem VETART s.r.o.
MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

12:30 - 13:00

Prezence účastníků

13:00 - 18:00

Workshop

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování: 30 kreditů


Večerní program 28.09.2019

Pro chvíle oddechu jsme pro Vás připravili na večer raut.

Večerní program

Od 21:00 hod. se můžete těšit na

koncert skupiny Joybox

Joybox je kapela, kterou baví všechny hudební styly a žánry. U každého vystoupení se můžete těšit na kvalitní humor a nespoutanou energii, která vás strhne do víru zábavy.Dětský program 28-29.09.2019

Určeno pro děti od 3 do 12 let

Po celou dobu odborného programu bude zajištěno hlídání vašich ratolestí.

Mohou se těšit na skákací hrad, klaunskou zábavu, tvarování balónků, malování na obličej, dílničky,

Další hry a soutěže

V ceně je pro děti zahrnutý pitný režim, dopolední a odpolední svačinka. Oběd je potřeba si objednat zvlášť.

Dětský program


Den krásy 28.09.2019

- analýza a diagnostika pleti

- ošetření pleti

- individuální doporučení péče o pleť

- možnost nechat se nalíčit na společenský večer a dohodnout individuální hodinku krásy s minikurzem líčení.

Tato akce je zdarma, nemusíte se na ni přihlašovat.

Den krásy

Partneři

Chironax

Medvet

ATEvet medical s.r.o.

Camosci

Vemodia

Cymedica, a.s

Hipra Slovensko s.r.o.

 

Profipress

IDEXX Laboratories

 

Cymedica

Zoetis Česká republika s.r.o

             
    Fit-Vet
Vetoguinol
Purina Pro Plan
Nextinq.com