Vetmeeting 2022

20 a 22.05.2022, Quality Hotel Brno


           


Odborný program - sekce malých zvířat


Pátek 20.05.2022

Přednášející:

MVDr. Jan Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS

MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:00
Akutní břicho (Dr. Beránek)
10:00 - 11:00
Kousná poranění hrudníku (Dr. Beránek)
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 12:30
Akutní obstrukce močových cest (Dr. Beránek)
12:30 - 13:15
Akutní fraktury/luxace I (Dr. Beránek)
13:15 - 14:15 Oběd
14:30 - 15:15
Akutní fraktury/luxace II (Dr. Beránek)
15:15 - 15:35 Coffee break
15:35 - 17:05
Akutní obrna končetin (fraktury, infarkt míchy, extruze MOP) (Dr. Tomek)
17:05 - 18:05
Kolaps/slabost (rozlišení interního a neuromuskulárního pacienta) (Dr. Tomek)
18:05 - 18:30
Diskuse, závěr


Neděle 22.05.2022

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Akutní BOAS - Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (Dr. Beránek)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30

Paroxysmální stavy - epilepsie vs podobné stavy (Dr. Tomek)

12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:45

Trauma hlavy (Dr. Tomek)

14:45

Diskuse, závěr


Curriculum vitae
 
Jan Beranek MVDr DipECVS CertCAAPR MRCVS

MVDr. Jan Beránek DipECVS CertCAAPR MRCVS

EBVS® European Specialist in Small Animal Surgery

Jan Beránek ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do roku 1998 působil na stejné univerzitě jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na klinice malých zvířat Jaggy Brno. Od prosince 2010 do září 2020 pracoval na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii. Od konce roku 2020 pracuje na referenční klinice Kentdale Referrals. Jan získal diplom Evropské koleje veterinárních chirurgů ECVS v roce 2018. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Jeho práce je zaměřena na minimálně invazivní a endoskopickou chirurgii, rutinně se věnuje neurochirurgii a onkologické chirurgii.


MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

Po absolutoriu na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně v roce 1999 pracoval nejdříve jako veterinární lékař na veterinární ošetřovně v Novém Jičíně, poté mezi léty 2000 a 2001 jako asistent chirurgie a ortopedie na klinice Jaggy v Brně.

V říjnu 2001 nastoupil internship na oddělení klinické neurologie na Vetsuisse Fakultät ve švýcarském Bernu. Tento pobyt pokračoval rezidenčním programem v neurologii. Svoji rezidenturu ukončil v červnu 2006, následující rok složil závěrečnou zkoušku a stal se diplomovaným specialistou v neurologii European College of Veterinary Neurology (DipECVN).

Od roku 2006 pracuje na klinice Jaggy v Brně jako neurolog, neurochirurg a specialista na fyzioterapii. Od 2017 jako externista.

Od roku 2010 působí také jako konzultant na rakouské klinice Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, provozované Prof. Dr. Draganem Lorinsonem, DipECVS ve Vösendorfu u Vídně.

V roce 2016 byl spoluzakladatelem Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s.. Vedle funkce prezidenta AFRZ ČR je také garantem vzdělávacího programu kurzu: Fyzioterapie malých zvířat.

Kromě své klinické činnosti pravidelně přednáší a publikuje v tuzemsku i v zahraničí.Odborný program - sekce přežvýkavců


Pátek 20.05.2022

Přednášející:

MVDr. Zuzana Besson

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Řešení mastitid v chovech ovcí - S. aureus
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30
Jak přistupovat k abortům, jaký závěr vyvodit z výsledků laboratorních vyšetření
12:30 - 13:15
Hobby malí přežvýkavci I (alpaky, miniaturní kozy)
13:15 - 14:15 Oběd
14:30 - 15:15
Hobby malí přežvýkavci II (alpaky, miniaturní kozy…)
15:15 - 15:35 Coffee break
15:35 - 17:05
Výživa a zdraví malých přežvýkavců: nutriční potřeby ovcí, práce s glukometrem, včasné indikátory zdraví v chovech
17:05 - 17:30
Diskuse, závěr

Curriculum vitae
 
MVDr. Zuzana Besson

MVDr. Zuzana Besson

V letech 2003 - 2011 působila jako praktická veterinární lékařka pro velká zvířata ve Francii, zaměřená na poradenství týkající se zdraví a metabolismu hospodářských zvířat. Od roku 2011 působí na Slovensku, zejména v oblasti poradenství v chovech přežvýkavců. Od září 2019 navíc učí na částečný úvazek fyziku a chemii na ZŠ.Odborný program - sekce koní

Pátek 20.05.2022

Přednášející:

MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DECVDI

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 11:00
Case reporty
11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 12:30
Case reporty
12:30 - 13:30 Oběd
13:45 - 15:15
Case reporty
15:15 - 15:35 Coffee break
15:35 - 17:00
Case reporty, diskuse, závěr

Neděle 22.05.2022

Přednášející:

Prof. Dr. Med. Vet Ingrid Vervuert, Diplomate in Animal Nutrition and Dietetics

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 09:45
Jak krmit obézního koně?
09:45 - 10:15

Jak krmit koně s onemocněním žaludku?

10:15 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:45

Jak krmit koně s patologickými procesy na střevním traktu?

11:45 - 12:45

Jak krmit koně s jaterním onemocněním?

12:45 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:45

Kontaminace krmiva jako zdroj možné intoxikace (plísně, toxické rostliny, možnosti zlepšení kvality)

14:45 - 15:45

Stopové prvky v koňské výživě

15:45 - 16:10 Coffee break
16:10 - 16:55

Zajímavé case reporty, diskuse, závěr


Curriculum vitae
 
MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DECVDI

MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DECVDI

Konzultační servis board-certifikovaného radiologa (DECVDI) ve všech modalitách zobrazovacích metod:

• poradenství

• přednášková činnost

• přímá spolupráce ve formě čtění rentgenologických, CT, MRI studi

Od prosince 2011
Assistentin Vetimage Diagnostik GmbH, Schweiz

červen - září 2015 a od března 2016
Oberassistentin klinische Radiologie Tierspital Bern, Schweiz
člen Dysplasiekommission Schweiz pro posuzování dysplazií u psů

2010 - 2011
Assistant Professor, Radiology section,
Department of Companion Animal Clinical Sciences,
Norwegian School of Veterinary Sciences,
Oslo, Norway

Říjen 2010
úspěšné absolovování
zkoušek ECVDI (European college
of veterinary diagnostic imaging)

2006 – 2010
Residency Diagnostic Imaging
Tierspital Bern, Vetsuisse Fakultaet
Universita Bern, Švýcarsko

2002 – 2004
privátní praxe, Česká Republika (Praha, Brno)

1996 – 2002
Veterinarní a farmaceutická
Univerzita Brno, Česká Republika


Prof. Dr. Med. Vet Ingrid Vervuert, Diplomate in Animal Nutrition and Dietetics

Prof. Dr. Med. Vet Ingrid Vervuert, Diplomate in Animal Nutrition and Dietetics

Prof. Vervuert absolvovala v roce 1995 (Veterinární medicína, Freie Universität Berlin). Na univerzitě v Hannoveru potom dokončila svá postgraduální studia a specializaci v oboru Výživa zvířat. Od roku 2010 je profesorkou Institutu výživy zvířat na Fakultě veterinární medicíny Univerzity v Lipsku. Zaměřuje se zejména na výživu koní.Odborný program - sekce exoti

Pátek 20.05.2022

Přednášející:

Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM

MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

MVDr. Alexandra Filipová

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Zdravotní problematika mláďat králíka a vakcinace (doc. Jekl)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 11:45
Péče o gravidní samici, porod a péče o mláďata u morčete (Dr. Hauptman)
11:45 - 12:30
Odchov a zdravotní problematika mláďat činčil a osmáků (doc. Jekl)
12:30 - 13:30 Oběd
13:45 - 15:15
Péče o gravidní samici, porod a péče o mláďata u fretky (Dr. Hauptman)
15:15 - 15:35
Coffee break
15:35 - 16:05
Péče o gravidní samici, porod a péče o mláďata u drobných hlodavců - potkan, křeček, myš, pískomil (Dr. Hauptman)
16:05 - 16:35
Nemoci reprodukčního traktu a zdravotní problematika mláďat ježků (doc. Jekl)
16:35 - 17:00
Diskuse, závěr


Neděle 22.05.2022

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Zdravotní problematika mláďat papoušků - chovatelské a veterinární aspekty (Dr. Trhoňová)
10:30 - 11:00
Coffee break
11:00 - 12:30

Nejčastější onemocnění a problematika umělého odchovu mláďat klokanů a vakoveverek (Dr. Filipová)

12:30 - 13:30 Oběd

Curriculum vitae
 
doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)

Vladimír Jekl graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 2002. Po studiu pracoval na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 získal titul Ph.D. - stomatologie drobných savců a v roce 2016 obhájil titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul "Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 a 2019 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul "Diplomate" mu byl prodloužen o dalších 5 let. Jako přednášející se účastní výuky studentů veterinární medicíny a postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA. Od roku 2020 pracuje na VETUNI Brno na Ústavu farmakologie a farmacie. Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat.

Je spoluautorem knih Ferrets, Rabbits and rodents. Clinical Medicine and Surgery; Nemoci drobných savců; BSAVA Manual of Rodents and Ferrets, 2nd ed; BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry; Practical Veterinary Dental Radiography; Klinické toxikologie a dalších. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Reproduction a Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Respiratory Disorders. Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně, která se specializuje na zdravotní problematiku drobných savců. Jeho hlavním zaměřením je chirurgie měkkých tkání, stomatologie, zobrazovací metody (RTG, počítačová tomografie, endoskopie) a interní medicína drobných savců.

Názvy přednášek:

Zdravotní problematika mláďat králíka a vakcinace

Odchov a zdravotní problematika mláďat činčil a osmáků

Nemoci reprodukčního traktu a zdravotní problematika mláďat ježků


MVDr. Karel Hauptman Ph.D.

MVDr. Karel Hauptman Ph.D.

Karel Hauptman graduoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v roce 1999, kde byl zaměstnán na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců jako odborný asistent. V roce 2005 získal titul Ph.D. - medicína drobných savců.

Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny a veterinárních lékařů. Je autorem nebo spoluautorem publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat. Je spoluautorem knih Nemoci drobných savců, Klinické toxikologie, Základy inhalační anestezie u malých zvířat a dalších. Je lektorem kurzů odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění.

Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně.

Názvy přednášek:

Péče o gravidní samici, porod a péče o mláďata u morčete

Péče o gravidní samici, porod a péče o mláďata u fretky

Péče o gravidní samici, porod a péče o mláďata u drobných hlodavců - potkan, křeček, myš, pískomil


MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

Veronika Trhoňová ukončila v roce 2014 studium Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Po ukon-čení studia zde nastoupila na Kliniku chorob ptáků, plazů a drobných savců jako veterinární lékařka se zaměřením na aviární me-dicínu. V roce 2019 získala titul Ph.D. - zobrazovací metody u exo-tických zvířat. Během postgraduálního studia absolvovala stáže v Rakousku, Anglii, Spojených arabských emirátech a v Nizozemí. Je členkou České asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat (CAZWV) a European Association of Avian Veterinarians (EAAV). Pravidelně přednáší na národních i mezinárodních konferencích (ICARE 2015, 2017, 2019), účastní se seminářů, výstav, chovatelských setkání a přispívá do chovatelských časopisů.

Názvy přednášek: Zdravotní problematika mláďat papoušků - chovatelské a veterinární aspekty.


MVDr. Alexandra Filipová

MVDr. Alexandra Filipová

Alexandra Filipová ukončila studium na UVL v Košicích v roce 2006.

Téhož roku nastoupila jako externí veterinární lékařka do Zoo a Bz města Plzně, kde se posledních deset let zaměřuje především na onemocnění klokanů a jiných vačnatců a problematiku umělého odchovu jejich mláďat.

Dále se v ordinaci StarVet ve Starém Plzenci věnuje i medicíně drobných savců, ptáků a plazů.

Názvy přednášek: Nejčastější onemocnění a problematika umělého odchovu mláďat klokanů a vakoveverek.Účastníci se mohou pohybovat volně mezi jednotlivými tématickými přednáškami.

Studenti VETUNI se mohou přihlásit od 10.5.2022.


POPLATKY

Celý odborný program (pátek + neděle)

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 6 050(5 000 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 4 538(3 750 Kč bez DPH)
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 9 680 (8 000 Kč bez DPH)
3. Studenti VETUNI Brno 4 000(3 306 Kč bez DPH)

Páteční oběd a raut je pro účastníky odborného programu v ceně + 1 osoba páteční raut zdarma.Odborný program - pouze pátek

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 4 235(3 500 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 3 176(2 625 Kč bez DPH)
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 6 050(5 000 Kč bez DPH)
3. Studenti VETUNI Brno 2 500(2 066 Kč bez DPH)

Páteční oběd a raut je pro účastníky odborného programu v ceně + 1 osoba páteční raut zdarma.
Odborný program - pouze neděle

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 4 235(3 500 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 3 176(2 625 Kč bez DPH)
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 6 050(5 000 Kč bez DPH)
3. Studenti VETUNI Brno 2 000(1 653 Kč bez DPH)

Nedělní oběd a páteční raut je pro účastníky odborného programu v ceně + 1 osoba páteční raut zdarma.
Hlídání dětí

Hlídání dětí bude zajištěno i v sobotu během Sněmu, přihláška na hlídání v sobotu je součástí přihlášky na Sněm.

do 6 let    
800 Kč / dítě / den (včetně DPH)
od 6 let    
600 Kč / dítě / den (včetně DPH)Stravné - pro druhou a další doprovodnou osobu

Páteční oběd 350 Kč / osoba (včetně DPH)
Páteční raut 450 Kč / osoba (včetně DPH)
Nedělní oběd 350 Kč / osoba (včetně DPH)

Dětské porce
Páteční oběd 245 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Páteční raut děti od 3 do 12 let ZDARMA
Nedělní oběd 245 Kč / dětská porce (včetně DPH)

Výběr jídel

Páteční oběd

1. Kuřecí závitky obalené v sušené šunce, bylinková omáčka, šťouchané brambory
2. Vepřový guláš s houskovým knedlíkem a čerstvou cibulkou
3. Italské risotto s olivami, sušenými rajčaty a sýrem pecorino (vege)
4. Bezlepkové jídlo

Nedělní oběd

1. Kuřecí prsní steak s grilovanou zeleninou a cizrnou
2. Vepřová panenka s pepřovou omáčkou a šťouchanými bramborami
3. Špenátové lasagne (vege)
4. Bezlepkové jídloUbytováni si zajišťuje a hradí každý sám - Quality hotel, heslo "veterináři"

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/

Single room 1 420 Kč / noc (včetně DPH)
Double room 1 770 Kč / noc (včetně DPH)

Ubytování je garantováno do 31.3.2022, po tomto datu již nemusí mít hotel dostatek pokojů.
V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

Studenti VETUNI se mohou přihlásit od 10.5.2022.

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací seminářů, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as:

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

u členů KVL ČR + SR = reg. číslo

 

u nečlenů dle vlastní volby
Specifický symbol: 304

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování:

- Odborný program 20.05.2022 pátek

sekce malých zvířat: 40 kreditů

sekce exoti: 30 kreditů

sekce přežvýkavců: 30 kreditů

sekce koní: 40 kreditů

- Odborný program 22.05.2022 neděle

sekce malých zvířat: 30 kreditů

sekce exoti: 20 kreditů

sekce koní: 40 kreditů

Upozornění: Kapacita odborného programu je:

- Páteční odborný program:

- sekce malých zvířat 150 míst

- sekce exoti 50 míst

- sekce přežvýkavců: 30 míst

- sekce koní: 110 míst

- Nedělní odborný program

- sekce malých zvířat 150 míst

- sekce exoti 50 míst

- sekce koní: 110 míst

Pořadí přihlášek, dle data doručení.