Vetmeeting

               


Odborný program - sekce malých zvířat

Kočka není pes

Přednášejcí: Martha Cannon DVM, BA VetMB, DSAM (fel), RCVS recognised Specialist in Feline Medicine,

MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, MANZCVS (Feline Medicine)

Sobota 28.09.2019

08:30 - 09:00 Prezentace účastníků
09:00 - 09:45
Rozdíly v přístupu ke kočičímu a psímu pacientovi , Cat Friendly přístup (dr. Cannon)
09:45 - 10:15 Coffee break
10:15 - 11:45
Manipulace s kočkou v ordinaci, na hospitalizaci, klinické vyšetření (dr. Cannon)
11:45 - 12:30
Masivet - cílená terapie ve veterinární medicíně (Dr. Solveigh Köpke - Cymedica)
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:45
Jak správně odebírat vzorky na vyšetření od koček (dr. Cannon)
14:45 - 15:15 Coffee break
15:15 - 16:00
Výživa kočky - nutriční potřeby v různých fázích vývoje a nemoci (dr. Horáčková)
16:00 - 16:45
Rozdíly ve farmakologii psa a kočky (dr. Horáčková)
16:45 - 17:15
Měření krevního tlaku jako součást klinického vyšetření (dr. Horáčková)
17:15
Diskuze, závěr


Neděle 29.09.2019

Workshop Cat friendly manipulace s dr. Cannon - 50 účastníků

Ultrasonografický workshop - 20 účastníku

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Workshop
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30

Workshop

12:30
Diskuze, závěr


Odborný program - sekce přežvýkavců

Zdravotní problematika chovu ovcí


Sobota 28.9.2019

Přednášející: MVDr. Zuzana Besson

08:30 - 09:00 Prezentace účastníků
09:00 - 10:30
Ulehnutá ovce - diagnostický přístup
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30
Otrava mědí
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:30
Problémy při výrobě zrajících sýrů související se zdravím ovcí
Vetmeeting
15:30 - 16:00
Coffee break
16:00 - 17:30
Clostridie - patogen mnoha tváří, kazuistiky
17:30 - 18:00
HIPRA - prezentace firmy (MVDr. Tomáš Páleník, Ph.D)
18:00
Diskuze, závěr


Odborný program - sekce koní

Komplikované případy z koňské praxe


Pátek 27.9.2019

Dry labs s Prof. Andy Durhamem a Dr. Katleen Vanschandevijl: konzultace nejasných případů českých koňských praktiků s tekutým občerstvením

Přednášející:

Prof. Andy Durham BSc. BVSc. CertEP. DEIM. DipECEIM (Liphook Equine Clinic, UK)

Dr. Kathleen Vanschandevijl, Dip. ECEIM (de Bosdreef Equine Clinic, B)

U kulatého stolu se budou probírat případy posluchačů, se kterými se ve vlastní praxi setkali. Tímto bychom Vás chtěli vyzvat k přípravě a prezentaci vlastních případů, které Vám nebyly jasné anebo které jste vyřešili a Vaše poznatky tak pomohou Vašim kolegům. Oba přednášející pracují na soukromých klinikách a věřím tomu, že svým praktickým věcným přístupem pomohou k řešení stávajících i budoucích komplikovaných případů. Doporučená délka prezentace případů je cca 5-15 min.

Konverzace bude probíhat v anglickém jazyce, ale připomínáme přítomnost tekutého občerstvení na odstranění eventuálních jazykových a jiných bariér. Prosím, v případě zájmu o prezentaci vlastních případů nahlaste jejich počet a délku na následující emailovou adresu (vendula.jandova@klinikahm.cz) do 31.8. 2019.

12:30 - 13:00
Prezence účastníků
13:00 - 18:00
Workshop

Sobota 28.9.2019

Přednášející:

Prof. Andy Durham BSc. BVSc. CertEP. DEIM. DipECEIM (Liphook Equine Clinic, UK)

Dr. Kathleen Vanschandevijl, Dip. ECEIM (de Bosdreef Equine Clinic, B)

Prof. Durham bude prezentovat své vlastní komplikované případy, které se budou týkat dermatologie, oftalmologie, endokrinologie, onemocnění jater a močového ústrojí. Přednášky budou simultánně překládány do českého jazyka a navíc budou mít posluchači k dispozici hlasovací zařízení, a tím se budou moci aktivně podílet na řešení případů. Po odpolední přestávce na kávu představí Dr. Vanschandevilj, své případy týkající se diagnostiky koní s nespecifickým střevním zánětem (IBD) s využitím laparoskopického odběru celostěnových biopsií a posléze nám sdělí její zkušenosti s léčbou IBD. Ve svém druhém příspěvku nás Dr. Vanschandevilj seznámí s využitím transkraniální magnetické stimulace při diagnostice koní se spinální ataxií. Toto téma bude lehce navazovat na přednášky prof. Aleman z letošního výročního semináře.

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Případy ulcerace rohovky a případy z dermatologie (Prof. A. Durham)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 13:00
Případy onemocnění močového ústrojí a onemocnění jater (Prof. A. Durham)
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:30
Diagnostika případů chronického hubnutí a případy z endokrinologie (Prof. A. Durham)
15:30 - 16:00 Coffee break
16:00 - 17:00
Diagnostika a terapie koní s nespecifickým střevním zánětem (Dr. Katleen Vanschandevijl)
17:00 - 18:00
Diagnostika spinální ataxie koní, včetně použití metody transkraniální magnetické stimulace (Dr. Katleen Vanschandevijl)

Curriculum vitae

Dr. Vanschandevilj, Dip. ECEIM

Dr. Vanschandevilj, Dip. ECEIM,

pracuje na soukromé koňské klinice de Bosdreef v Belgii, kde se soustřeďují sportovní koně té nejvyšší úrovně. Spinální ataxie patří k častým problémům teplokrevných koní a věřím, že její zkušenosti s diagnostikou a řešením tohoto onemocnění budou pro nás velkým přínosem.


Prof. Durham BSc BVSc CertEP DEIM DipECEIM MRCVS

Prof. Durham BSc BVSc CertEP DEIM DipECEIM MRCVS  (Liphook equine clinic, UK)

již na Seči přednášel na téma Geriatrický pacient. Prof. Durham se na svém pracovišti specializuje na interní medicínu koní a je také vedoucím diagnostické laboratoře. Je světově uznávaným klinikem a jeho přednášky a publikace jsou odbornou veřejností velmi ceněny. Je pro nás ctí, že naše pozvání přijal a je ochoten se s námi již podruhé podělit o své zkušenosti.


Odborný program - sekce exoti

Zdravotní problematika drobných savců a plazů

Sobota 28.9.2019

Přednášející:

Doc. MVDr. Vladimír Jekl Ph.D. Dipl.ECZM

MVDr. Silvia Barazorda Romero Ph.D.

08:30 - 09:00 Prezentace účastníků
09:00 - 09:45
Zdravotní problematika pet ježků I (doc. Jekl)
09:45 - 10:15 Coffee break
10:15 - 11:00
Zdravotní problematika pet ježků II (doc. Jekl)
11:00 - 11:45
Zdravotní problematika psounů (doc. Jekl)
11:45 - 13:15 Oběd
13:15 - 14:00
Zdravotní problematika pískomilů a křečků (doc. Jekl)
14:00 - 14:45
Encefalitozoonóza (doc. Jekl)
14:45 - 15:15
Coffee break
15:15 - 16:45
Kožní infekce u plazů (dr. Romero)
16:45
Diskuze, závěr

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby

zajišťující radiační ochranu registranta

dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb.


Neděle 29.09.2019

Po odborné stránce kurz zajišťuje firma Camosci


Program

 
Camosci
   
08:30 - 09:00 Prezence účastníků
 
Obecné informace I
 
 • základy fyziky ionizujícího záření (stavba atomu, ionizující záření, radioaktivita)

 • účinky ionizujícího záření, interakce se živou hmotou (přímo a nepřímo ionizující záření, biologické účinky ionizujícího záření, deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření a jejich zdravotní důsledky)

 • veličiny a jednotky užívané v radiační ochraně

 • způsoby detekce a metody měření ionizujícího záření, dozimetry

 • cíle a principy radiační ochrany (princip zdůvodnění; princip optimalizace; princip limitování - obecné limity, limity pro radiační pracovníky, odvozené limity; princip fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření)
 
Obecné informace II
 
 • kategorizace zdrojů ionizujícího záření

 • monitorování osobní, monitorování pracoviště

 • minimalizace rizika ionizujícího záření, způsoby ochrany před ionizujícím zářením (vzdáleností, stíněním, časem)

Informace o organizaci radiační ochrany

 • role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

 • požadavky na registranta a registraci " vymezení sledovaného pásma

 • národní radiologické standardy a interní klinický audit pro lékařské ozáření ve stomatologii
 
Zvláštní informace (radiační ochrana se zaměřením na veterinární lékařství)
 
 1. požadavky právních předpisů v oblasti radiační ochrany při lékařském ozáření ve stomatologii a při veterinárních aplikacích

 2. odpovědnost za odůvodnění a indikace ve stomatologii

 3. princip optimalizace, diagnostické referenční úrovně v zubní radiodiagnostice, vliv technických parametrů na dávku pacienta, pracovníků a doprovodu

 4. zkoušky zdroje ionizujícího záření (přejímací, dlouhodobé stability a provozní stálosti - rozsah, četnost a způsob provedení)

 5. základní způsoby ochrany před zevním ozářením ve stomatologii

 6. požadavky na postupy pro zajištění radiační ochrany při používání zdroje ionizujícího záření
 
Opakování, shrnutí a ověření nabytých poznatků + kolektivní vyhodnocení

 

Účastníci se mohou pohybovat volně mezi jednotlivými tématickými přednáškami.


POPLATKY

Předkongresový den 27.09.2019

Praktický workshop pro začínající veterinářepřednáší: MVDr. Zuzana Svobodová

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 1 815(1 500 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 1 361(1 125 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 361(1 125 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 2 723 (2 250 Kč bez DPH)

Workshop koňské sekce

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 2 420(2000 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 3 630 (3 000 Kč bez DPH)Celý odborný program (sobota + neděle)

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 4 840(4 000 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 3 630(3 000 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 3 630(3 000 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 6 050 (5 000 Kč bez DPH)

V ceně je zahrnutý kompletní večerní program (grilování + koncert)Odborný program - pouze sobota

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 2 420(2 000 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 3 025 (2 500 Kč bez DPH)Odborný program - pouze neděle

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 2 420(2 000 Kč bez DPH)
- členové KVL se slevou CPD 1 815(1 500 Kč bez DPH)
2. Studenti VFU Brno 1 815(1 500 Kč bez DPH)
3. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 3 025 (2 500 Kč bez DPH)Doprovodný program

Dětský den (sobota + neděle) 400 Kč / dítě / den (včetně DPH)
Kompletní večerní program (raut + koncert)
dospělí    
500 Kč / osoba (včetně DPH)
děti od 3 do 12 let     
250 Kč / dítě (včetně DPH)
Kdo bude mít zaplacený odborný program na sobotu + neděli, má kompletní večerní program zdarmaStravné

Páteční večeře 230 Kč / osoba (včetně DPH)
150 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Doprovodná osoba - sobotní oběd 230 Kč / osoba (včetně DPH)
150 Kč / dětská porce (včetně DPH)
Sobotní oběd je pro účastníky odborného programu v ceně
Nedělní oběd 230 Kč / osoba (včetně DPH)
150 Kč / dětská porce (včetně DPH)V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací seminářů, přípravou referátů, sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as:

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

u členů KVL ČR + SR = reg. číslo

 

u nečlenů dle vlastní volby
Specifický symbol: 229

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování:

- Předkongresový den 27.09.2019.

- Workshop koňské sekce 30 kreditů

- Komunikace v praxi 30 kreditů

- Celý odborný program 28-29.09.2019 sobota + neděle workshop: 65 kreditů.

- Celý odborný program 28-29.09.2019 sobota + neděle radiační ochrana: 53 kreditů.

- Pouze sobotní odborný program 35 kreditů

- Pouze nedělní odborný program workshop: 30 | radiační ochrana: 18 kreditů

Upozornění: Kapacita celého odborného programu je 300 míst.

- Předkongresový den: 50 míst

- Sobotní odborný program: 300 míst (celkem)

- Nedělní odborný program

- Workshop Cat friendly manipulace 50 míst

- ultrasonografický workshop 20 míst

- Nedělní odborný program - radiační ochrana: 80 míst

Pořadí přihlášek, dle data doručení.


Důležité upozornění pro studenty FVU Brno.

Před Vetmeetingem je potřeba donést na sekretariát KVL "Potvrzení o studiu", které Vám vystaví studijní oddělení VFU. Pokud nebude potvrzení doloženo, nebudete se moci Vetmeetingu zúčastnit.Partneři

Chironax

Medvet

ATEvet medical s.r.o.

Camosci

Vemodia

Cymedica, a.s

Hipra Slovensko s.r.o.

 

Profipress

IDEXX Laboratories

 

Cymedica

Zoetis Česká republika s.r.o

             
    Fit-Vet
Vetoguinol
Purina Pro Plan
Nextinq.com