Vetmeeting & FarmVetmeeting

2023

3.–5. 11. 2023, Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic


           


Uzávěrka přihlášek 31.10.2023 23:59 hod.

Upozornění pro účastníky: Kdo bude chtít v neděli 05.11.2023 konzultovat své případy (psi, kočky, koně, lamy krávy), je potřeba, aby zpracoval případy podle následujícího schématu:

nacionále: věk, pohlaví, plemeno

anamnéza:
první příznaky - kdy? jaké?
již proběhlá léčba? kdy? čím? dávky? reakce?
vývoj nemoci/problémů?

klinické vyšetření
trias, BSC, kůže, srst, případné výtoky, vědomí, postoj, základní reakce, srdce, plíce, trávicí trakt, mízní uzliny, sliznice/spojivka, CRT

laboratorní vyšetření - pokud jsou
RTG, USG, MRI apod., pokud jsou
Fotky/videa pokud jsou
otázky?

Prosíme všechny zájemce o konzultaci případů, aby svůj zájem potvrdili do 31. 10. 2023 mailem na adresu: hrubcova@vetkom.cz


Sekce hospodářská zvířata


Pátek 03.11.2023

Program sekce malých zvířat

Odborný program - prasata

Přednášející:

MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara, Ph.D.

MVDr. Zdeněk Fajt, PhD.

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 09:45
Prase od narození po jatka (MVDr. Jonáš Vaňhara Ph.D.)
09:45 - 10:30
Základní propedeutické techniky u miniprasat v klinické praxi (MVDr Zdeňek Fajt Ph.D.)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 11:45
Často opomíjené problémy ve veterinární medicíně prasat (MVDr. Jonáš Vaňhara Ph.D.)
11:45 - 12:30
Nejčasstější kazuistiky miniprasat v klinické praxi (MVDr Zdeňek Fajt Ph.D.)

Curriculum vitae
 
MVDr. Jonáš Vaňhara Ph.D.

MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara, Ph.D.

Absolvent oboru Bezpečnost a kvalita potravin (2010), oboru Veterinární lékařství (2012) a postgraduálního studia (2021) na VFU Brno, kde působí dodnes jako odborný asistent na Klinice chorob prasat. Mimo to pracuje jako praktický veterinární lékař a jako Specialista na choroby prasat pro Ceva AH s.r.o. Autor a spoluautor publikací týkajících se problematiky prasat. Pravidelně se účastní odborných seminářů a sympósií v ČR i zahraničí.


MVDr Zdeňek Fajt Ph.D.

MVDr. Zdeněk Fajt, PhD.

Narozen 20. 7. 1982 v Kyjově. Absolvent VFU Brno 2007, od téhož roku nastoupil na Kliniku chorob prasat v rámci programu Internship. Od roku 2008 asistent na Klinice chorob prasat. Od roku 2011 do současnosti odborný asistent na Klinice chorob přežvýkavců a prasat. Autor a spoluautor 12 odborných publikací s IF a řady odborných prací. Od roku 2010 se zaměřuje na problematiku miniprasat a zároveň provozuje dvě veterinární ordinaci pro malá zvířata.


Program sekce malých zvířat

Odborný program - kozy a slepice

Přednášející:

MVDr. Lukáš Hlubek

MVDr. Tereza Ježková

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 09:45
Základy péče o companion animal – PET koza (MVDr. Lukáš Hlubek)
09:45 - 10:30
Slepičí pacient - co teď? (MVDr. Tereza Ježková)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30
Pokračování předcházejících přednášek - dle zájmu nebo
Nutriční a zdravotní management produkčního stáda (MVDr. Lukáš Hlubek)
nebo:
Nejčastější nemoci drůbeže (MVDr. Tereza Ježková)
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:45
Choroby koz (MVDr. Lukáš Hlubek)
14:45 - 15:30
Pokračování předcházejících přednášek - dle zájmu, případná diskuze
Choroby koz (MVDr. Lukáš Hlubek)
Nejčastější nemoci drůbeže (MVDr. Tereza Ježková)
15:30 - 16:00 Coffee break
16:00 - 17:30
Pokračování předcházejících přednášek - dle zájmu, případná diskuze
Choroby koz (MVDr. Lukáš Hlubek)
Nejčastější nemoci drůbeže (MVDr. Tereza Ježková)
 
Případné prodloužení po 17:30 pro diskuzi možné

Curriculum vitae
 
MVDr. Tereza Ježková

MVDr. Lukáš Hlubek

Narodil jsem se 7.8.1978 v Ostravě. Po absolvování studia Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno v roce 2004 jsem založil privátní veterinární praxi se zaměřením na choroby skotu a koní. Jednou z našich podnikatelských aktivit je vysokoprodukční chov mléčných ovcí a koz. Kozí farma Krmelín, v současnosti největší chov mléčných koz v ČR, byla založena v roce 2014. Následovalo otevření vlastní mlékárny, zpracování mléka a vznik značky Bon Lait, orientované na velké obchodní řetězce.

Jelikož jsou v České Republice větší farmy zaměřené na chov malých přežvýkavců ojedinělými projekty, tak bylo velice obtížné získat veterinární know how v rámci této kapitoly u nás, a bylo nutné čerpat zkušenosti ze zahraničí. Minimálně pro potřeby vlastního chovu, bylo nutno se dovzdělat v oblasti veterinární péče v chovech malých přežvýkavců. Získané vlastní zkušenosti, postřehy a také postupy zahraničních expertů bych s vámi rád sdílel v rámci mých prezentací.


MVDr. Tereza Ježková

MVDr. Tereza Ježková

V letech 2004-2010 jsem vystudovala fakultu veterinárního lékařství na VFU v Brně.

Pak mě osud přes malá zvířata zavál k malochovu hospodářských zvířat včetně drůbeže a od roku 2019 se věnuju prakticky pouze nosnicím.


Program sekce malých zvířat

Odborný program - krávy

Přednášející:

MVDr. Róbert Klein, PhD.

13:30 - 14:00 Prezence účastníků
14:00 - 15:00
Zákroky na hlavě, končetinách, vemeni, ocasu (MVDr. Róbert Klein, PhD.), včetně diskuze
15:30 - 16:00
Coffee break
16:00 - 17:00
Akutní abdomen (MVDr. Róbert Klein, PhD.)
17:00 - 18:00
Urgentní stavy v reprodukci (MVDr. Róbert Klein, PhD.)
 
Případné prodloužení po 18:00 pro diskuzi možné

Curriculum vitae
 
MVDr. Róbert Klein, PhD.

MVDr. Róbert Klein, PhD.

Absolvoval štúdium veterinárnej medicíny na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Po ukončení štúdia v roku 2016 absolvoval polročnú odbornú stáž na Klinik für Klauentiere v nemeckom Lipsku pod vedením prof. A. Starkeho. Po návrate z Nemecka pokračoval ako interný doktorand na Klinike prežúvavcov UVLF. Už počas doktorandského štúdia vstúpil do Komory veterinárnych lekárov a pôsobí ako praktický veterinárny lekár na mnohých farmách hospodárskych zvierat. V roku 2020 úspešne obhájil dizertačnú prácu v študijnom programe vnútorné choroby zvierat a získal titul PhD. Svoje praktické skúsenosti a možnosti praxe dnes ponúka aj svojim študentom na univerzite, kde zotrval ako odborný asistent na Klinike prežúvavcov. Špecializuje sa hlavne na oblasť reprodukcie a asistovanej reprodukcie, internú medicínu a chirurgiu prežúvavcov.

Sekce malých zvířat


Sobota 04.11.2023

Program sekce malých zvířat

Odborný program - kočky

Přednášející:

MVDr., Mgr. Kateřina Návojová Horáčková MANZCVS (Feline Medicine)

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Základy etologie koček, Cat friendly principy (Dr. Návojová Horáčková)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30
Přístup ke kočičímu pacientovi a jeho vyšetření (Dr. Návojová Horáčková)
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:30
Zdravotní problematika starých a geriatrických koček (Dr. Návojová Horáčková)
15:30 - 16:00 Coffee break
16:00 - 16:45
Zdravotní problematika novorozených koťat a koťat do odstavu (Dr. Návojová Horáčková)

Neděle 05.11.2023

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 12:00
Kazuistiky (Dr. Návojová Horáčková)


Curriculum vitae
 
MVDr., Mgr. Kateřina Návojová Horáčková MANZCVS

MVDr., Mgr. Kateřina Návojová Horáčková MANZCVS (Feline Medicine)

Kateřina Návojová Horáčková absolvovala v roce 2002 Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v roce 2014 Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V roce 2012 složila atestaci v oboru Farmaceutická technologie. V roce 2018 se stala členkou Australian and New Zealand College of Veterinary Sciences složením zkoušky v oboru Medicína koček. V roce 2021 ukončila studium etologie a poruch chování koček při International Society of Feline Medicine.

Aktivně se věnuje medicíně koček a farmacii se zaměřením na přípravu léčiv. V současné době provozuje výjezdovou službu s akreditací Cat Friendly Clinic. Kromě vlastní praxe se věnuje i přednáškové činnosti v oboru medicíny koček. Doma má pět dětí a pět koček.


Sobota 04.11.2023

Program sekce malých zvířat

Odborný program - psi

Přednášející:

MVDr. David Hanzlíček, DVM

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 09:45
Anamnéza, základy, proč je základem medicíny a v čem máme rezervy? (Dr. David Hanzlíček)
09:45 - 10:30
Anamnéza komplikovaného pacienta, jak se v tom vyznat? (Dr. David Hanzlíček)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 11:45
SUJB (Mgr. Jan Ryba)
11:45 - 12:30
Klinické vyšetření, základy, co je důležité a v čem máme rezervy? (Dr. David Hanzlíček)
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 14:45
Klinické vyšetření, vysoké umění starých mistrů (Dr. David Hanzlíček)


Neděle 05.11.2023

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 12:00
Téma bude upřesněno (Dr. Aleš Tomek)


Curriculum vitae
 
MVDr., Mgr. Kateřina Návojová Horáčková MANZCVS

MVDr. David Hanzlíček, DVM

V roce 1998 titul MVDr. Na fakultě Všeobecného veterinárního VFU, Brno. V roce 2004 ukončení doktorandského studia (2002-2004) a titul DVM na základě disertační práce, Univerzita Bern, Švýcarsko. V roce 2006-2007 asistent na interním oddělení kliniky malých zvířat Justus-Liebig University Giessen, Německo. Od roku 2007 na referenční klinice JAGGY, Brno jako specialista pro interní onemocnění psů a koček, od 2009 cytopatologický servis pro veterináře z ČR a SR. Publikační a přednášková činnost (včetně workshopů a webinářů) v oborech interní medicíny a klinické patologie v ČR a v zahraničí (Slovensko, Rusko, Rumunsko, Maďarsko, Řecko).


MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

MVDr. Aleš Tomek, DipECVN

Po absolutoriu na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně v roce 1999 pracoval nejdříve jako veterinární lékař na veterinární ošetřovně v Novém Jičíně, poté mezi léty 2000 a 2001 jako asistent chirurgie a ortopedie na klinice Jaggy v Brně. V říjnu 2001 nastoupil internship na oddělení klinické neurologie na Vetsuisse Fakultät ve švýcarském Bernu. Tento pobyt pokračoval rezidenčním programem v neurologii. Svoji rezidenturu ukončil v červnu 2006, následující rok složil závěrečnou zkoušku a stal se diplomovaným specialistou v neurologii European College of Veterinary Neurology (DipECVN).

Od roku 2006 pracuje na klinice Jaggy v Brně jako neurolog, neurochirurg a specialista na fyzioterapii. Od 2017 jako externista.

Od roku 2010 působí také jako konzultant na rakouské klinice Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, provozované Prof. Dr. Draganem Lorinsonem, DipECVS ve Vösendorfu u Vídně.

V roce 2016 byl spoluzakladatelem Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s.. Vedle funkce prezidenta AFRZ ČR je také garantem vzdělávacího programu kurzu: Fyzioterapie malých zvířat.

Kromě své klinické činnosti pravidelně přednáší a publikuje v tuzemsku i v zahraničí.


Mgr. Jan Ryba

Mgr. Jan Ryba

Nejvyšší dosažené vzdělání je magisterský titul v oboru radiobiologie získaný na Jihočeské univerzitě. Od roku 2000 pracuji na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost a v současné době zastávám funkci inspektora radiační ochrany v oblasti využívání umělých zdrojů ionizujícího záření. Kromě kontrolní a licenční činnosti spojené se záměrným využíváním výše uvedených zdrojů záření, je moje činnost zaměřena i na zvládání mimořádných případů spojených se záchyty a nálezy radioaktivních předmětů a zdrojů záření.

Záměrem mojí prezentace je vysvětlit a pochopitelnou formou předat posluchačům informace o legislativních náležitostech a praktickém zajištění radiační ochrany při využívání RTG přístrojů ve veterinární radiodiagnostice. Především bych chtěl vysvětlit postup a podmínky tzv. „registrace“, „zvláštní odborné způsobilosti“, upozornit na rozdíly oproti předchozí legislativě a v neposlední řadě zmínit praktické provádění zkoušek provozní stálosti.

Sekce koně

Sobota 04.11.2023

Program sekce malých zvířat

Přednášející:

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM

MVDr. Mária Patschová Ph.D.

10:30 - 11:00 Prezence účastníků
11:00 - 12:30
Bezpečnost práce koňského veterináře a pomocného personálu
Komunikace s majiteli koní v terénních podmínkách
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:30
Anamnéza a klinické vyšetření u plánovaných a akutních případů
15:30 - 16:00 Coffee break
16:00 - 16:45
Sedace koně v terénních podmínkách
16:45 - 17:30
Anestezie a eutanázie koně v terénních podmínkách + demonstrace praktických "vychytávek" na maketě, při veterinární manipulaci s koněm

Neděle 05.11.2023

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00
Možnost pro účastníky prezentovat svůj případ a probrat jej s přednášejícím
10:30 - 11:00
Coffee break
12:30 - 13:30 Oběd

Curriculum vitae
 
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM

Adresa: Jabloňany 77, 679 01, Skalice nad Svitavou
IČO 03974243
Kontakt: +420603858524, Email: barabezdekova@gmail.com

Profesní údaje

• Od 2015 OSVČ - Veterinární lékař (Evropská specialistka na vnitřní nemoci koní, diagnostika, konzultace, vzdělávací činnost) (č.o. KVL 6527), soudní znalkyně specializace "Nemoci koní"

• 2012 - 2014 Přednostka Kliniky chorob koní, Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno, předsedkyně Akademického senátu FVL, předsedkyně Oborové rady Choroby koní, garant odborných předmětů,

• 2006 - 2012 Docentka, odborná asistentka, Kliniky chorob koní, Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno, znalecké posudky v rámci VFU,

• Školitelka deseti diplomových prací a čtyř disertačních prací,

• Prezidentka 7. ECEIM kongresu v Praze, člen OK 8. ECEIM kongresu v Utrechtu (Nizozemsko)

• Zakladatelka mezinárodních BWB kongresů.

• 21 impaktovaných publikací, 102 dalších publikací (České a zahraniční odborné veterinární časopisy, kongresy a workshopy, skripta, odborné knihy),

• Grantové projekty (hlavní řešitelka, spoluřešitelka),

Vzdělání

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika

• 2011 - Habilitace (Doc.)

• 2011 - Diplomovaný specialista na interní medicínu koní - Equine Internal Medicine Specialist (Diplomate of European College of Equine Internal Medicine), poslední reakreditace 2021

• 2006 - PhD.

• 2002 - MVDr.

Zahraniční praxe

Stáže:

• 2006 - 2009 - ECEIM rotace - Zobrazovací diagnostika - Vetsuisse Faculty Bern (Švýcarsko), Anesteziologie - University of Veterinary Medicine Vienna (Rakousko), Neonatologie a klinická patologie - Rossdales Newmarket (Velká Británie),

• 2005 - Szent Istvan University Budapest (Maďarsko),

• 2003 - University of Veterinary Medicine Vienna (Rakousko),

• 1998 - 2002 Praxis Dr. Grosse-Lembeck (Německo).


MVDr. Mária Patschová Ph.D.

MVDr. Mária Patschová Ph.D.

Studium na FVL VFU Brno absolvovala v letech 2000 – 2006, poté pokračovala v postgraduálním studiu na Klinice chorob koní, na téma anesteziologie: Možnosti řešení hypoxie u koní v celkové anestezii, které ukončila v roce 2011 získáním titulu Ph.D. Od roku 2011 do roku 2017 pracovala jako odborný asistent na Klinice chorob koní VFU Brno. V průběhu absolvovala stáže na anesteziologických klinikách Veterinární fakulty univerzity Zürich a Veterinární univerzity Vídeň a zúčastnila se seminářů na téma anesteziologie a nemocí koní (2007/2008 anesteziologický seminář Brno, Myslivna; Navikulární syndrom Hradec Králové, Onemocnění krku a proximální končetiny u koní, Brno; Neonatologie koní, Workshop intraartikulární aplikace Brno; 2008 prezentace posteru na konferenci AVA v Barceloně; 2009 anesteziologický kurz Newmarket, UK; 2010 infekční nemoci koní, neonatologie koní Brno;

2011 inseminace klisen Brno; 2012 Respirační onemocnění koní, Kožní neoplazie u koní Brno; 2013 Kongres SIVE Arezzo Itálie; 2014 Ortopedie hříbat Brno; přednášející na 14. Konferenci slovenské Komory veterinárních lékařů v Jasné; 2015 workshop Oftalmologie, Klinická patologie u koní Equine Medical; 2016 Laminitida a navikulární syndrom Brno, Workshop stomatologie koní Svätý Jur, Gastroenterologie koní Equine Medical, přednášející na konferenci Veterinární medicína pro praxi - Fyziologie a farmakologie hříbat, přednášející na konferenci pro Slovenské vytrvalostní jezdce). Autorka několika málo impaktovaných a odborných publikací, abstraktů a kapitol knih. Od roku 2012 také působí jako FEI oficiální veterinářka a ošetřující veterinářka pro endurance. Od roku 2017 pracuje jako soukromá veterinární lékařka zaměřující se převážně na onemocnění koní.

Sekce lamy

Sobota 04.11.2023

Program sekce malých zvířat

Přednášející:

MVDr. Adéla Černá

MVDr. Ondřej Krajíček

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Anatomie a fyziologie: čím se liší od běžných přežvýkavců a čím nás překvapí (MVDr. Adéla Černá)
10:30 - 11:00 Coffee break
11:00 - 12:30
Chov a výživa: co od vás očekávají chovatelé, a co byste měli vědět, především v otázce výživy (Adéla Černá)
12:30 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:00
Preventivní péče: co do ní patří, včetně odběru a vyhodnocování vzorků (MVDr. Ondřej Krajíček)
15:00 - 15:15
Coffee break
15:15 - 17:15
Zdravotní problémy běžné a méně běžné (MVDr. Ondřej Krajíček)
17:15 - 17:30
Coffee break
17:30 - 18:30
Anesteziologie a běžné chirurgické zákroky v terénních podmínkách (MVDr. Ondřej Krajíček)


Neděle 05.11.2023

08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:30
Reprodukce: od zabřeznutí přes porod po první týdny po porodu, nejčastější problémy (MVDr. Adéla Černá)
10:30 - 11:00
Coffee break
11:00 - 12:30

Zajímavé případy (MVDr. Adéla Černá)

 

možnost pro účastníky prezentovat svůj případ a probrat jej s přednášejícím

12:30 - 13:30 Oběd


Curriculum vitae
 
MVDr. Adéla Černá

MVDr. Adéla Černá

Adéla Černá, narozená 29.3.1991 v Rychnově nad Kněžnou, kde vystudovala základní školu a osmileté gymnázium. V letech 2010 až 2016 studovala Fakultu veterinární ekologie a hygieny, krátce po jejím ukončení odešla na veterinární fakultu Univerity v německém Lipsku, kde byla nejdříve jako stipendistka a poté vědecká pracovnice v týmu Prof. Alexandra Starkeho na Klinice pro sudokopytníky. V roce 2019 odešla do soukromé praxe v bavorském Jahrdorfu, kde se věnuje především medicíně přežvýkavců a velbloudovitých nového světa. Nejraději se věnuje ortopedii, chirurgii struku a interní medicíně skotu.


MVDr. Ondřej Krajíček

MVDr. Ondřej Krajíček

V roce 2007 – 2011 jsem vystudoval obor Veterinární prevence na Střední odborné škole veterinární v Českých Budějovicích. Ve studiu jsem pokračoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde jsem v roce 2019 získal titul MVDr. – doktor veterinárního lékařství.

V současné době se věnuji vlastní veterinární praxi - velká i malá zvířata a na podzim tohoto roku budu otvírat i vlastní ordinaci. Také vyučuji odborné předměty na Střední škole veterinární v Třebíči.

Od roku 2013 spolupracuji s MVDr. Táňou Husákovou a společně se specializujeme na preventivní činnost v chovech lam, alpak a velbloudů v rámci České republiky i Slovenska v jarních měsících a dále také provádím terapii akutních stavů u velbloudovitých, poradenství pro chovatele nebo konzultace pro jiné lékaře.

Doprovodný odborný program

Doprovodný odborný program je zdarma. Workshopu první pomoci se mohou účastnit i doprovodné osoby.

Pátek 03.11.2023

 
Ekonomika a pojištění komplexní, nejen povinné
 
V průběhu pátečního odpoledne a celého sobotního dne, budou v předsálí k dispozici ekonomka KVL a zástupce pojišťovacího makléře (Broken Vision) k soukromým konzultacím všech ekonomických a pojišťovacích aspektů, týkajících se veterinární praxe.


Sobota 04.11.2023

14:45
Workshop první pomoci
  Coffee break
17:30
Workshop první pomoci


 
Ekonomika a pojištění komplexní, nejen povinnéPOPLATKY (včetně DPH)

Celý odborný program (pátek + sobota + neděle)

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 4 000
- členové KVL se slevou CPD 3 500
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 6 000
3. Členové KVL ČR - absolventi VETUNI Brno 3 500(absolventský ročník 2021, 2022 a 2023)
4. Studenti VETUNI Brno 3 500

Sobotní raut mají účastníci, kteří si uhradili poplatek za celý tento odborný program zdarma.Odborný program (sobota + neděle)

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 3 500
- členové KVL se slevou CPD 2 900
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 5 250
3. Členové KVL ČR - absolventi VETUNI Brno 2 900(absolventský ročník 2021, 2022 a 2023)
4. Studenti VETUNI Brno 2 900

Sobotní raut mají účastníci, kteří si uhradili poplatek za celý tento odborný program zdarma.Odborný program - pouze pátek

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 1 800
- členové KVL se slevou CPD 1 600
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 3 600
3. Členové KVL ČR - absolventi VETUNI Brno 1 600(absolventský ročník 2021, 2022 a 2023)
4. Studenti VETUNI Brno 1 600Odborný program - pouze sobota

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 2 000
- členové KVL se slevou CPD 1 800
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 4 000
3. Členové KVL ČR - absolventi VETUNI Brno 1 800(absolventský ročník 2021, 2022 a 2023)
4. Studenti VETUNI Brno 1 800Odborný program - pouze neděle

1. Veterinární lékaři
- členové KVL ČR + SR 1 500
- členové KVL se slevou CPD 1 300
2. Veterinární lékaři - nečlenové KVL, Ostatní 3 000
3. Členové KVL ČR - absolventi VETUNI Brno 1 300(absolventský ročník 2021, 2022 a 2023)
4. Studenti VETUNI Brno 1 300Hlídání dětí

do 6 let    
600 Kč / dítě / den (včetně DPH)
od 6 let    
600 Kč / dítě / den (včetně DPH)Stravné - pro druhou a další doprovodnou osobu

Sobotní raut mají účastníci, kteří si uhradili poplatek za celý odborný program (Pá + So + Ne nebo So + Ne) zdarma.

Páteční oběd formou bufetu 350 Kč / osoba (dospělí a děti od 14 let)
Páteční večeře formou bufetu 350 Kč / osoba (dospělí a děti od 14 let)
 
Sobotní oběd formou bufetu 350 Kč / osoba (dospělí a děti od 14 let)
Sobotní raut formou bufetu 720 Kč / osoba (dospělí a děti od 14 let)
 
Nedělní oběd formou bufetu 350 Kč / osoba (dospělí a děti od 14 let)


Dětské porce (děti do 14 let)  
Páteční oběd formou bufetu 150 Kč / dítě
Páteční večeře formou bufetu zdarma
 
Sobotní oběd formou bufetu 150 Kč / dítě
Sobotní raut formou bufetu zdarma
 
Nedělní oběd formou bufetu 150 Kč / dítě

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.
Ubytováni si zajišťuje a hradí každý sám

Ubytování v Hotelu Valeč:

heslo: Vetmeeting 2023 (výhodnější cena za ubytování)

Rezervace www.hotel-valec.cz

Rezervaci provádějte POUZE mailem, do kterého napíšete váš požadavek a heslo pro výhodnější cenu za ubytování.

(On-line rezervační systém hotelu není schopný poskytovat slevy.)

Cena za jednolůžkový pokoj 3100 Kč/os/noc

Cena za dvoulůžkový nebo vícelůžkový pokoj 2050 Kč/os/noc

Ceny jsou včetně snídaně.

Prosíme o upřednostnění platby za ubytování předem na fakturu, urychlíte si tak odbavení.
V případě zájmu o účast je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (pouze platba nenahrazuje přihlášení)

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací seminářů, přípravou referátů, eletronického sborníku a občerstvením, včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník v elektronické podobě.

Účastnický poplatek poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, as:

číslo účtu: 35897006/2700
IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol:

u členů KVL ČR + SR = reg. číslo

 

u nečlenů dle vlastní volby
Specifický symbol: 358

Je potřeba uvádět správně všechny platební údaje! Jinak nedojde ke spárování vaší platby s přihláškou.

Členové KVL ČR získávají v rámci kontinuálního vzdělávání za absolvování:

- Odborný program pátek 50 kreditů

- Odborný program sobota 50 kreditů

- Odborný program neděle 40 kreditů

Pořadí přihlášek, dle data doručení.